Toponimiya komissiyası

Qərarlar

Bakı şəhəri Əzizbəyov rayonunun Xəzər rayonu
adlandırılması haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

Bakı şəhəri Əzizbəyov rayonunun Xəzər rayonu adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


26.04.2010-cu il
№ 1-QR

 

Salyan rayonunun Yenikənd kəndinin
Aşağı Xələc kəndi adlandırılması haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

Salyan rayonunun Yenikənd kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Yenikənd kəndinin Aşağı Xələc kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


26.04.2010-cu il
№ 2-QR

 

Komissiyanın sədrinin, sədr müavininin və
katibinin seçilməsi haqqında


“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyası haqqında Əsasnamə”ni rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyasının sədri, sədr müavini və katibi komissiyanın aşağıdakı üzvləri seçilsinlər:

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu  - komissiyanın sədri;

Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu - komissiyanın sədr müavini;

Qarayev İdrak Akif oğlu - komissiyanın katibi.

 

Komissiyanın sədr əvəzi      B.Budaqov


11.02.2009-cu il
№ 1-QR

 

Dəvəçi rayonunun Şabran rayonu və müvafiq olaraq
Dəvəçi şəhərinin Şabran şəhəri adlandırılması haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

Dəvəçi rayonunun Şabran rayonu və müvafiq olaraq Dəvəçi şəhərinin Şabran şəhəri adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

Təzəkənd kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Təzəkənd kəndinin Dəvəçi kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədr müavini    T.Bünyadov


11.02.2009-cu il
№ 2-QR

 

Bərdə rayonunun Dilənçilər kəndinin
Çəmənli kəndi adlandırılması haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

Bərdə rayonunun Zümürxan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Dilənçilər kəndinin Çəmənli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədr müavini    T.Bünyadov


11.02.2009-cu il
№ 3-QR

 

Salyan rayonunun Şatrovka kəndinin
Şirvankənd kəndi adlandırılması haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

Qaraçala qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Şatrovka kəndinin Şirvankənd kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Şatrovka kəndinin yerləşdiyi tarixi, coğrafi mühitə uyğun olaraq başqa bir adla adlanması araşdırılsın və ya Şatrovka adının Şatırlı, yaxud da Çadırlı adı ilə dəyişdirilməsi rayon icra hakimiyyəti başçısına tövsiyə edilsin.

 

Komissiyanın sədr müavini    T.Bünyadov


11.02.2009-cu il
№ 4-QR

 

Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun ərazisində
mövcud olan yaşayış məntəqələrinə Cingir
və Karvan adının verilməsi haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

Sanqaçal qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibində faktiki mövcud olan yaşayış məntəqəsinin Cingir adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

Qobustan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibində faktiki mövcud olan yaşayış məntəqəsinin Karvan adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədr müavini    T.Bünyadov


11.02.2009-cu il
№ 5-QR

 

İsmayıllı rayonunun ərazisində mövcud olan
yaşayış məntəqəsinin Dərəkənd adlandırılması haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

İsmayıllı rayonunun Təzəkənd kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibində faktiki mövcud olan yaşayış məntəqəsinin Dərəkənd adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədr müavini    T.Bünyadov


11.02.2009-cu il
№ 6-QR

 

Hacıqabul rayonunun Abdulyan kəndinin
Abdulabad kəndi adlandırılması haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

I. Hacıqabul rayonu Abdulyan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Abdulyan kəndinin Abdulabad kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilsin.

II. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.


Komissiyanın sədri     B.Budaqov


01.06.2009-cu il
№ 7-QR

 

Masallı rayonunun bəzi yaşayış məntəqələrinin
adlarının dəqiqləşdirilməsi haqqında


I. “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

Göyəçöl kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Göyəçöl kəndinin Gəyəçöl kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Həsənli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Köcəkli kəndinin Köçəkli kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilsin.

Qarğalıq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əminli kəndinin Eminli kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilsin.

Miyanku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Miyanku  kəndinin Miyankü  kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Mahmudavar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Molalan kəndinin Mololon kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Musakücə kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Musakücə kəndinin Musaküçə kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilsin.

Sığdaş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Xanalıyan kəndinin Xanalion kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Sığdaş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Ninəlov kəndinin Ninalov kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

II. “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyası haqqında” Əsasnamənin 3.2.3-cü bəndinə uyğun olaraq, təklif olunan adın müvafiq ərazi vahidinin tarixi və coğrafi xüsusiyyətlərinə, habelə Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin normalarına uyğun olmasını təmin etmək məqsədilə Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısına Xanalıyan kəndin adının “Xanalı” kəndi adlandırılması, o cümlədən Ninəlov kəndinin adının başqa bir adla adlandırılması barədə tövsiyə edilsin.

III. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.


Komissiyanın sədri     B.Budaqov


01.06.2009-cu il
№ 8-QR

 

Xaçmaz rayonu Yergüc kənd inzibati ərazi
dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin
Üryanoba kəndi adlandırılması haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

I. Xaçmaz rayonu Yergüc kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Üryanoba kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilsin.

II. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


Bakı şəhəri, 16 oktyabr 2009-cu il
№ 9-QR

 

Qax rayonunun bəzi yaşayış məntəqələrinin
adlarının dəyişdirilməsi haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

I. Qax rayonu Qax İngiloy kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qımırlı kəndinin Qımır kəndi və Turaclı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Çudulu kəndinin Çüdülü kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

II. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


Bakı şəhəri, 16 oktyabr 2009-cu il
№ 10-QR

 

Saatlı rayonunun bəzi yaşayış məntəqələrinin
adlarının dəyişdirilməsi haqqında


“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası q ə r a r a   a l ı r :

I. Saatlı rayonu Dəlilər kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Dəlilər kəndinin Dəllər kəndi və Mollavazlı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Mollavazlı kəndinin Mollavaizli kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

II. Rayon icra hakimiyyətinə tövsiyə edilsin ki, Mollavazlı kəndinin adının dəqiqləşdirilərək Mollaavazlı kəndi adlandırılması barədə yerli əhalinin rəyini öyrənsin.

III. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


Bakı şəhəri, 16 oktyabr 2009-cu il
№ 11-QR

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  MİLLİ  MƏCLİSİ
YANINDA  TOPONİMİYA  KOMİSSİYASININ

Q Ə R A R I

Xanlar, Qobustan və Samux rayonlarının bəzi yaşayış məntəqələrinin
 adlarının dəyişdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi haqqında

I. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyası haqqında Əsasnamə”ni rəhbər tutaraq  və “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü və 12.4-cü maddələrinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası  q ə r a r a   a l ı r :

Xanlar rayonu üzrə

Pənahlar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Pənahlar kəndinin Pənahlılar kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Qobustan rayonu üzrə

Rayon mərkəzi olan Mərəzə qəsəbəsinə şəhər statusunun verilməsi ilə əlaqədar onun adının rayon mərkəzinin adına uyğun olaraq Qobustan şəhəri adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Samux rayonu üzrə

Rayon mərkəzi olan Nəbiağalı qəsəbəsinə şəhər statusunun verilməsi ilə əlaqədar onun adının rayon mərkəzinin adına uyğun olaraq Samux şəhəri adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

II. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.


Komissiyanın sədri      B.Budaqov

14.01.2008-ci il
№ 1-QR

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  MİLLİ  MƏCLİSİ
YANINDA  TOPONİMİYA  KOMİSSİYASININ

Q Ə R A R I


Füzuli rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə yeni
salınmış yaşayış məntəqələrinin adlandırılması haqqında

I. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyası haqqında Əsasnamə”ni rəhbər tutaraq  və “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası  q ə r a r a   a l ı r :

Füzuli rayonunun inzibati ərazisində yeni salınmış qəsəbələrin müvafiq olaraq Birinci Zobucuq, İkinci Zobucuq, Üçüncü Zobucuq, Dördüncü Zobucuq və Beşinci Zobucuq qəsəbələri adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

II. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


03.03.2008-ci il
№ 2-QR

 

Komissiyanın tərkibində dəyişikliklər
və əlavələr edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası   q ə r a r a   a l ı r :

I. Komissiyasının tərkibində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Vəfat etməsi ilə əlaqədar olaraq Komissiyanın üzvü Arif Akim oğlu Abbasovun əvəzinə Komissiyanın tərkibinə Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Onomastika şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Məşədiyev Qara İbrahim oğlu daxil edilsin.

2. İş yerinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq Komissiyanın üzvü Müseyib Seyfəddin oğlu Bayramovun əvəzinə Komissiyanın tərkibinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Aparatı rəhbərinin xidmətinin İnzibati ərazi vahidlərinin dövlət reyestri sektorunun müdiri, hüquqşünas Qarayev İdrak Akif oğlu daxil edilsin.

II. Komissiyasının tərkibinə aşağıdakılar əlavələr edilsin:

 Mahmudov Yaqub Mikayıl oğluAzərbaycan Respublikası Milli Elmlər
Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix
İnstitutunun direktoru, tarix elmləri
doktoru, professor
 
 Hüseynov Rafael Baba oğluAzərbaycan Respublikası Milli Elmlər
Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat
muzeyinin direktoru, filologiya elmləri
doktoru
 İbrahimli Fəzail Feyruz oğluBakı Dövlət Universitetinin
“Azərbaycan tarixi” kafedrasının
professoru, tarix elmləri doktoru
 Xudiyev Nizami Mənaf oğluAzərbaycan Dövlət Pedoqoji
Universitetinin “Azərbaycan dilçiliyi”
kafedrasının professoru, filologiya
elmləri doktoru
 Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu filologiya elmləri doktoru
 
Abıyev Əhəd Mikayıl oğlu
Lənkəran Dövlət Universitetinin
iqtisadiyyat fakultəsinin müəllimi

III. Qəbul edilmiş qərar baxılması üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


09.04.2008-ci il
№ 3-QR

 

Əli Bayramlı şəhərinin və Xanlar rayonunun adının dəyişdirilməsi,
Astara, Goranboy, Lerik, Lənkəran və Siyəzən rayonlarının
bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi və
dəqiqləşdirilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyası haqqında Əsasnamə”ni rəhbər tutaraq  və “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası    qərara alır:

I. Əli Bayramlı şəhərinin və Xanlar rayonunun adının dəyişdirilməsi, Astara, Goranboy, Lerik, Lənkəran və Siyəzən rayonlarının bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi barədə Komissiyanın rəyi aşağıdakı qaydada müəyyən edilsin:

Əli Bayramlı şəhəri üzrə

Əli Bayramlı şəhərinin Şirvan şəhəri adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilsin.


Xanlar rayonu üzrə

Xanlar rayonunun Göygöl rayonu və müvafiq olaraq Xanlar şəhərinin Göygöl şəhəri adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Astara rayonu üzrə

Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Asxanakəran kəndinin Əsxanakəran kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Anbuba kəndinin Amboba kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Azaru kəndinin Əzərü kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Bursut kəndinin Bırsut kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əkbərməhəllə kəndinin Əkbərəməhəllə kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Şıxımpeştə kəndinin Şıxunpeştə kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Hamoşam kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Rıvadila kəndinin Rüədıla kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Kokolos kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Kokolos kəndinin Kakalos kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Kokolos kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Bala Şahağac kəndinin Balaca Şahağacı kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Kijəbə qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sipiyaəlfətik kəndinin Sipyəaləfədik kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Kijəbə qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Tüləküvan kəndinin Tüləgüvan kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Avyarud kəndinin Əyüərüd kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Dürriyə kəndinin Düriyə kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sibiyyət kəndinin Sipyət kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sipyəpart kəndinin Sipyəpard kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Çüvaş kəndinin Çükəş kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Giləparqo kəndinin Qələpurqo kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Giləşə kəndinin Niləşə kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Həsin kəndinin Həsın kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Liəzi kəndinin Ləji kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Lobir kəndinin Lobır kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sıhəkəran kəndinin Sığəkəran kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Şağlazüzə kəndinin Şğolazüzə kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Viləşə kəndinin Vili kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Diqoli kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Səncərədi kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Bəndəsər kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Səncərədi kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Siov kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Səncərədi kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Züngüləş kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

Goranboy rayonu üzrə

Tatarlı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Tatarlı kəndinin Yuxarı Səfikürd kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Lerik rayonu üzrə

Bürsülüm kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Nosovyədi kəndinin Nısoədi kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Dəstər kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Dəstər kəndinin Daster kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Kələxan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Hilədərə kəndinin Hiledərə kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Mistan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Pirəsora kəndinin Pirzora kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Osyodərə kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Gəndov kəndinin Gendov kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Piran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Zərigümaco kəndinin  Zəriküməco kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Tülüconu kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qəvoy kəndinin Kaqoy kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

Lənkəran rayonu üzrə

Aşağı Nüvədi qəsəbə inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Seyidəkəran kəndinin Seydəkəran kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Biləsər kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Ələzəpin kəndinin Alazəpin kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Boladı kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Boladı kəndinin Boladi kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Gəgiran kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Tuado kəndinin Tüədo kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Havzova kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Havzova kəndinin Havzava kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

Xanbulan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Daştatük kəndinin Daşdatük kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Xolmili kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Şıxakəran kəndinin Şıxəkəran kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Gəgiran kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Köhnə Gəgir kəndinin Köhnəgəgir kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Mamusta kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Daşdalıqcar kəndinin Daşdalıqjar kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Osakücə kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Pambəyi kəndinin Pambəhi kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Rvo kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Siyablı kəndinin Siyobili kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Şağlakücə kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Ballabur kəndinin Bəlləbur kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Şiləvar kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Şiləvar kəndinin Şilavar kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Viravul kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Viravul kəndinin Veravul kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

Siyəzən rayonu üzrə

Məşrif kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Daşlı Çalğan və Orta Çalğan kəndlərinin Daşlı Calğan və Orta Calğan kəndləri adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Sədan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Müşkülqazma və Sağolcan kəndlərinin Mükülqazma və Sağlocan kəndləri adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Yenikənd kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Tuğay kəndinin Tağay kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Zarat kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Cəndəhar kəndinin Çəndahar kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

II. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


09.04.2008-ci il
№ 4-QR

 

Xanlar rayonunun adının dəyişdirilməsi və
Qobustan rayonunun ərazisində yeni salınmış
yaşayış məntəqəsinin adlandırılması haqqında

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyası haqqında Əsasnamə”ni rəhbər tutaraq  və “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası    qərara alır:

Xanlar rayonu üzrə

Xanlar rayonunun Göygöl rayonu və müvafiq olaraq Xanlar şəhərinin Göygöl şəhəri adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

Qobustan rayonu üzrə

Qurbançı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsi Xəlfəli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.
Yekəxana kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Qədirli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.


II. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


15.04.2008-ci il
№ 5-QR

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  MİLLİ  MƏCLİSİ
YANINDA  TOPONİMİYA  KOMİSSİYASININ

Q Ə R A R I


Ağcabədi, Ağsu, Astara, Balakən, Bərdə, Biləsuvar, Daşkəsən, Dəvəçi, Xaçmaz, Xocavənd, İsmayıllı, Qax, Qazax, Qəbələ, Qobustan, Quba, Qusar, Lerik, Lənkəran, Masallı, Neftçala, Saatlı, Salyan, Samux, Şamaxı, Tovuz, Ucar, Yardımlı və Yevlax rayonlarının bəzi yaşayış məntəqələrinə ad verilməsi, onların adlarının dəyişdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi haqqında


I. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyası haqqında Əsasnamə”ni rəhbər tutaraq  və “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyası  q ə r a r a   a l ı r :

Ağcabədi, Ağsu, Astara, Balakən, Bərdə, Biləsuvar, Daşkəsən, Dəvəçi, Xaçmaz, Xocavənd, İsmayıllı, Qax, Qazax, Qəbələ, Qobustan, Quba, Qusar, Lerik, Lənkəran, Masallı, Neftçala, Saatlı, Salyan, Samux, Şamaxı, Tovuz, Ucar, Yardımlı və Yevlax rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının vəsatətlərinə əsasən onların inzibati ərazi bölgüsündə olan bəzi yaşayış məntəqələrinə ad verilməsi, onların adlarının dəyişdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi məsələlərinə dair Komissiyanın rəyi aşağıdakı qaydada müəyyən edilsin;

Ağcabədi rayonu üzrə

Boyat kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Biləyən kəndinin Biləğan kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Göyük kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Göyük kəndinin Köyük kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Yuxarı Qiyaməddinli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qiyaməddinli kəndinin Yuxarı Qiyaməddinli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Mehrablı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Aşağı Mehrablı kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Ağsu rayonu üzrə

Padar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Bənəcik kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Kəndoba kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin İkinci Qaraqaşlı kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Astara rayonu üzrə

Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Asxanakəran kəndinin Əsxanakəran kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Anbuba kəndinin Amboba kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Azaru kəndinin Əzərü kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Bursut kəndinin Bırsut kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əkbərməhəllə kəndinin Əkbərəməhəllə kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Asxanakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Şıxımpeştə kəndinin Şıxunpeştə kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Hamoşam kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Rıvadila kəndinin Rüədıla kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Kokolos kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Kokolos kəndinin Kakalos kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Kokolos kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Bala Şahağac kəndinin Balaca Şahağacı kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Kijəbə qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sipiyaəlfətik kəndinin Sipyəaləfədik kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Kijəbə qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Tüləküvan kəndinin Tüləgüvan kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Avyarud kəndinin Əyüərüd kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Dürriyə kəndinin Düriyə kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sibiyyət kəndinin Sipyət kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sipyəpart kəndinin Sipyəpard kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Çüvaş kəndinin Çükəş kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Giləparqo kəndinin Qələpurqo kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Giləşə kəndinin Niləşə kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Həsin kəndinin Həsın kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Liəzi kəndinin Ləji kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Lobir kəndinin Lobır kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sıhəkəran kəndinin Sığəkəran kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Şağlazüzə kəndinin Şğolazüzə kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Siyaku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Viləşə kəndinin Vili kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Pəlikəş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Diqoli kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Səncərədi kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Bəndəsər kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Səncərədi kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Siov kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Səncərədi kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin  Züngüləş kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.

Balakən rayonu üzrə

Hənifə kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Cincartala kəndinin Cincərtala kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Mahamalar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Solban kəndinin Salban kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Püştətala kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qadaşbinə kəndinin Godoşbinə kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Bərdə rayonu üzrə

Mehdixanlı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Canavarlı kəndinin Seyid Yusifli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Biləsuvar rayonu üzrə

Amankənd kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Amankənd kəndinin Əmənkənd kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Yeni salınmış qəsəbələrin 3-cü Biləsuvar, 7-ci Biləsuvar, 8-ci Biləsuvar, 9-cu Biləsuvar, 10-cu Biləsuvar və 11-ci Biləsuvar qəsəbələri adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Daşkəsən rayonu üzrə

Çanaqçı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Zivlan kəndinin Zivlən kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Daşkəsən qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Quşçu körpüsü qəsəbəsinin Quşçu Körpü qəsəbəsi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Qaraqullar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qaraqullar kəndinin Qaraqollar kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Əmirvar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əhmədli kəndinin Əmirvar Əhmədli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Daşkəsən şəhər inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Mədənçilər qəsəbəsi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Dəvəçi rayonu üzrə

Dəvəçi şəhər inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Qarabağlı kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Xaçmaz rayonu üzrə

Niyazoba kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Niyazoba kəndinin Niyazabad kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Qalağan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki İlxıçı kəndinin İlxıçı Məmmədxanlı kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Qımılqışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Mollabürhanlı kəndinin Mollabürhan kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Nabran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Şimal qəsəbəsinin Şimali qəsəbəsi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Xocavənd rayonu üzrə

Çaylaqqala kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Çaylaqqala kəndinin İlanqala kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Gavahın kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Gavahın kəndinin Qaraxan kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Tuğ kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Ataqut kəndinin Atayurd kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

İsmayıllı rayonu üzrə

Qalacıq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Çəmənli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Qalacıq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Elabad kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Qax rayonu üzrə

Qax İngiloy kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qımırlı kəndinin Qımır kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Turaclı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Çudulu kəndinin Çüdülü kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Qum kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Suskənd kəndinin Süskənd kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

 

Qazax rayonu üzrə

Hüseynbəyli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Canalı kəndinin Canallı kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Qəbələ rayonu üzrə

Əmirvan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Uzuntala kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Qobustan rayonu üzrə

Bədəlli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sədəfli kəndinin Sədəf kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Cəyirli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Çelov kəndinin Çalov kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Xilmilli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Xilmilli kəndinin Hilmilli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Şıxzahırlı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Şıxzahırlı kəndinin Şıxzərli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Yekəxana kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki yaşayış məntəqəsinin Əhmədli kəndi adlandırılması məsələsi ilə əlaqədar ölkənin inzibati ərazi bölgüsündə Əhmədli adlanan yaşayış məntəqələrinin kifayət qədər olduğunu nəzərə alaraq həmin yaşayış məntəqəsinə yerin coğrafi relyefinə uyğun olaraq digər bir adın təklif olunması rayon icra hakimiyyətinə tövsiyyə edilsin.

Quba rayonu üzrə

Amsar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Digah kəndinin Alıc Digah kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Xınalıq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qalayxudat kəndinin Qalaxudat kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Şuduq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Nöydün kəndinin Növdün kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Talabıqışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Toxmar kəndinin Töhmər kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Qusar rayonu üzrə

Bala Qusar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Bala Qusar kəndinin Balaqusar kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Əcəxur kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Böyük Muruq kəndinin Böyük Muruğ kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Əniq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əniq kəndinin Əniğ kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Gilah kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Gilah kəndinin Qılah kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Gilah kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Xuluq kəndinin Xülüq kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Gilahoba kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Gilahoba kəndinin Qılahoba kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Həzrə kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Girik kəndinin Kiriq kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Köhnə Xudat kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əvəcük kəndinin Əvəcuğ kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Kuzunqışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Atlıxan kəndinin Atluxan kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Kuzunqışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Caqarqışlaq kəndinin Cağarqışlaq kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Kuzunqışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Zindanmuruqqışlaq kəndinin Zindan Muruğqışlaq kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Qalacıq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Langi kəndinin Lango kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Quxuroba kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əniqoba kəndinin Əniğoba kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Quxuroba kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Xuluqoba kəndinin Xülüqoba kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Mucuq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Mucuq kəndinin Mucuğ kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Mucuq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Ukur kəndinin Uqur kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Sudur kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Kənarçay kəndinin Qənərçay kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Şirvanovka kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Salahoba kəndinin Salehoba kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Yuxarı Qələnxur kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Yuxarı Qələnxur kəndinin Yuxarı Kalunxur kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Zindanmuruq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Caqar kəndinin Cağar kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Zindanmuruq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Çətgün kəndinin Çətkün kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Zindanmuruq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Zindanmuruq kəndinin Zindan Muruğ kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Lerik rayonu üzrə

Bürsülüm kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Nosovyədi kəndinin Nısoədi kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Dəstər kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Dəstər kəndinin Daster kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Kələxan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Hilədərə kəndinin Hiledərə kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Mistan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Pirəsora kəndinin Pirzora kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Osyodərə kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Gəndov kəndinin Gendov kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Piran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Zərigümaco kəndinin  Zəriküməco kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Tülüconu kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qəvoy kəndinin Kaqoy kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.

Lənkəran rayonu üzrə

Aşağı Nüvədi qəsəbə inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Seyidəkəran kəndinin Seydəkəran kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Biləsər kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Ələzəpin kəndinin Alazəpin kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Boladı kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Boladı kəndinin Boladi kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Gəgiran kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Tuado kəndinin Tüədo kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Havzova kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Havzova kəndinin Havzava kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Xanbulan kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Daştatük kəndinin Daşdatük kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Xolmili kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Şıxakəran kəndinin Şıxəkəran kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Gəgiran kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Köhnə Gəgir kəndinin Köhnəgəgir kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Mamusta kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Daşdalıqcar kəndinin Daşdalıqjar kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Osakücə kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Pambəyi kəndinin Pambəhi kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Rvo kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Siyablı kəndinin Siyobili kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Şağlakücə kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Ballabur kəndinin Bəlləbur kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Şiləvar kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Şiləvar kəndinin Şilavar kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.
Viravul kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Viravul kəndinin Veravul kəndi adlandırılması məsələsi baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərilsin.

Masallı rayonu üzrə

Banbaşı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Banbaşı kəndinin Bambaşı kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Banbaşı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Kosagül kəndinin Kosakül kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Qarğalıq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Kürdəbazlı kəndinin  Kürdəbaz kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Lürən kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Yusifli kəndinin Molla Yusifli kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Mahmudavar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Molalan kəndinin Mololon kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Miyanku kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Miyanku kəndinin Miyankü kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Sığdaş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Xanalıyan kəndinin Xanalion kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Sığdaş kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Ninəlov kəndinin Ninalov kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

Neftçala rayonu üzrə

Sarıqamış kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Saratovka kəndinin Sahil kəndi adlandırılması məsələsi ilə əlaqədar ölkənin inzibati ərazi bölgüsündə Sahil adlanan yaşayış məntəqələrinin kifayət qədər olduğunu nəzərə alaraq həmin yaşayış məntəqəsinə Sahiloba adının təklif olunması rayon icra hakimiyyətinə tövsiyyə edilsin.

Saatlı rayonu üzrə

Seyidoba kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Seyidoba kəndinin Seyidlər kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Salyan rayonu üzrə

Yolüstü kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Aydıngün kəndinin Yeni Uluxanlı kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Samux rayonu üzrə

Əliuşağı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əliuşağı kəndinin Alıuşağı kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Seyidlər kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Hadılı kəndinin Qədili kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
İnstitut qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki İnstitut qəsəbəsinin Nizami qəsəbəsi adlandırılması məsələsi ilə əlaqədar həmin yaşayış məntəqəsinə coğrafi relyefə uyğun olaraq digər adın təklif olunması rayon icra hakimiyyətinə tövsiyyə edilsin.
Ziyadlı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki İstixana kəndinin Cavadxan kəndi adlandırılması məsələsi ilə əlaqədar həmin yaşayış məntəqəsinə coğrafi relyefə uyğun olaraq digər adın təklif olunması rayon icra hakimiyyətinə tövsiyyə edilsin.

Şamaxı rayonu üzrə

Nağaraxana kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Nağaraxana kəndinin Pirqulu kəndi adlandırılması məsələsi ilə əlaqədar həmin yaşayış məntəqəsinə coğrafi relyefə uyğun olaraq digər adın təklif olunması rayon icra hakimiyyətinə tövsiyyə edilsin.

 Tovuz rayonu üzrə

Alakol kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Məşədilər kəndinin Qurudərə kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Ucar rayonu üzrə

Kirovkənd kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Kirovkənd kəndinin Ənvərməmmədxanlı kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Yardımlı rayonu üzrə

Allar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Allar kəndinin Alar kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Bozayran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Osnakəran kəndinin Osnağaran kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Çay Üzü kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Çay Üzü kəndinin Çayüzü kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Çay Üzü kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Dağ Üzü kəndinin Dağüzü kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Çay Üzü kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Nisəqələ kəndinin Nisəqala kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Ərus kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Ərus kəndinin Arus kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Hamarkənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Abbasabad kəndinin Abasabad kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Hamarkənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Zəngəran kəndinin Zenqaran kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Honuba kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Tiləkənd kəndinin Tilə kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Horavar kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əngəvül kəndinin Əngövül kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Pirembel kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Pirembel kəndinin Perimbel kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Sırıq kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Odurakəran kəndinin Odurağaran kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Şəfəqli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Cirimbel kəndinin Cerimbel kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Urakəran kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Urakəran kəndinin Urağaran kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Yardımlı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Ünəş kəndinin Ünəç kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
Zevin kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Zevin kəndinin Zövün kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.

Yevlax şəhəri üzrə

Havarlı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Əxşam kəndinin Əkşəm kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Qaramanlı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Göyük kəndinin Köyük kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Qaramanlı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Nəmirli kəndinin Nəmərli kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Tanrıqulular kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Tanrıqulular kəndinin Tanrıqullar kəndi adlandırılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin.
Nemətabad kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Yaldili kəndinin Yəldili kəndi adlandırılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.

II. Komissiyanın rəyinin nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edilsin.

 

Komissiyanın sədri      B.Budaqov


04.10.2007-ci il
№ 1-QR

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Əlaqə | Linklər | Saytın xəritəsi